Cyn dechrau casglu eich cynhwysion, labelwch eich jar breuddwydion er mwyn inni wybod mai eich un chi ydy e.
Yna pwyswch y saeth werdd i barhau.
Enw
Oedran
Pa ffilm sgwiffus aethoch chi i’w gweld heddiw?
Symuda’r handlen werdd i ddewis dy ateb
Lle wnaethoch chi wylio’r ffilm yma?
Sut oeddech chi’n teimlo wrth wylio’r ffilm?
Fyddwch chi’n dod i weld ffilm arall yn gyflymus?
Beth sydd yn eich gwneud chi yn arbennig?
Gallai hyn fod yn unrhyw beth.
Pwyswch fotwm Chwarae
Dalia a rhyddha dy freuddwydion er mwyn creu dy!

Mae eich breuddwyd wedi'i chymysgu ac mae'n barod! Rhannwch eich breuddwyd fel bod eraill yn gallu gwrando arni.