Enter the world of Roald Dahl on Film and play the game.

Mewn i fyd Roald Dahl ar Ffilm a chwaraewch y gêm.

Choose English
Dewis Cymraeg
Before you begin, make sure your volume is on.
Cyn i chi ddechrau, gwnewch yn siwr bod y sain yn gweithio
Privacy / Preifatrwydd
Image - Entertainment One's The BFG / Delwedd - The BFG gan Entertainment One